แหลมพยอม

แหลมพยอมเป็นแหล่งน้ำขนาดใหญ่ลักษณะเป็นอ่างเก็บน้ำ มีเนื้อที่ 700 ไร่ โดย เป็นแหล่งเพาะและขยายพันธุ์ปลาและ เป็นสถานที่จัดงานประเพณีลอยกระทงอีกด้วย แหลมพยอม มีธรรมชาติที่สวยงามเต็มไปด้วย นก ปลา หลากชนิด จึงเป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ ชาวอำเภอโพนทองและจังหวัดร้อยเอ็ดและจังหวัดใกล้เคียงนิยมมาปิกนิค ปู เสื่อชมธรรมชาติ

รวมถึงทำอาหารรับประทานกันเองในหมู่ ญาติหรือเพื่อนฝูง และในช่วงเทศกาลสงกรานต์แหลมพยอม จะมีประชาชนมากมายมาเล่นสาดน้ำสงกรานต์ตามประเพณี อย่างสนุกสนานที่แหลมพยอม. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thai.tourismthailand