ภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน

คณะกรรมการการเลือกตั้งพร้อมสำหรับการคัดเลือกสมาชิกวุฒิสภาและการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่ได้มีการจัดทำร่างข้อบังคับไว้แล้วประธานคณะกรรมการฯ นายศุภชัยสมาธิกล่าวในวันนี้เพื่อทำเครื่องหมายครบรอบ 20 ปีของการก่อตั้ง EC กลัวว่าภายใต้สถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบัน EC ไม่สามารถเป็นกลางได้นายสมชัยกล่าวว่าเป็นหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด

ตามรัฐธรรมนูญสมาชิกของสหภาพยุโรปต้องซื่อสัตย์และมีความเป็นอิสระทางการเมือง ประธาน EC กล่าวว่ามันเกินกว่าความสามารถของเขาในการคาดการณ์ว่าเหตุการณ์ที่ไม่ดีใด ๆ เกิดขึ้นก่อนหรือระหว่างการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตามที่เกิดขึ้นในอดีต เขาเรียกร้องให้ประชาชนให้ความร่วมมือกับ EC ในการปราบปรามการทุจริตเลือกตั้ง