“พีทีทีจีซี”ลงนามรัฐโอไฮโอพัฒนาชุมชน

“พีทีทีจีซี”เผยได้ร่วมเดินทางกับคณะนายกฯตู่ พร้อมลงนามเอ็มโอยูกับรัฐโอไฮโอในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่  บมจ. พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด หรือพีทีทีจีซี เปิดเผยว่า ได้ร่วมในคณะนักธุรกิจไทยติดตามนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าพบปะพูดคุยกับประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา

นายโดนัลด์ ทรัมป์ และได้ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจ   ระหว่าง นายทศพร บุณยพิพัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีทีจีซี อเมริกา   กับหน่วยงานด้านการส่งเสริมการลงทุนในรัฐโอไฮโอ เพื่อร่วมกันศึกษา วางแผน และจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนในพื้นที่โครงการและบริเวณใกล้เคียงในรัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา
“พีทีทีจีซี อเมริกา  บริษัทในกลุ่มบริษัท พีทีทีจีซีได้ดำเนินการพัฒนาโครงการก่อสร้าง ปิโตรเคมีคัล คอมเพล็ก  ณ รัฐโอไฮโอ ประเทศสหรัฐอเมริกา มาเป็นเวลากว่า 2 ปี ความคืบหน้าเป็นไปตามแผนการศึกษาความเป็นไปได้ด้านการลงทุน ก่อนการตัดสินใจลงทุน โดยบริษัทฯ ได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการศึกษาและประเมินความเป็นไปได้ทั้งด้านงานวิศวกรรมโรงงาน รวมถึงศึกษาผลตอบแทนการลงทุน”
ทั้งนี้บริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญกับการศึกษาและพัฒนาโครงการด้านต่าง ๆ อย่างรอบคอบ โดยโครงการดังกล่าว จะก่อให้เกิดการสร้างงาน ทั้งในช่วงก่อสร้างและเมื่อโครงการแล้วเสร็จ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในรัฐโอไฮโอ ในระยะยาว และการลงนามบันทึกความเข้าใจครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษา วางแผน และจัดทำโครงการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและเศรษฐกิจในบริเวณรอบๆ พื้นที่โครงการ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews