ตั้ง15 จุดบริการลดอุบัติเหตุทุกมุมเมือง

กรุงเทพมหานครร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาล (บช.น.) ปล่อยแถวขบวนรถ เพื่อเตรียมความพร้อมและรณรงค์การป้องกัน อัคคีภัยและสาธารณภัยในช่วงเทศกาล ปีใหม่ 2561 ประกอบด้วย รถดับเพลิงและกู้ภัย สายตรวจเทศกิจ หน่วยแพทย์กู้ชีวิต รถตรวจการณ์ของสำนักการจราจรและขนส่ง และของ กอ.รมน.กทม. สายตรวจ 191 หน่วยซ่อมเคลื่อนที่เร็ว และรถบรรเทาสาธารณภัย

โดยมี คณะผู้บริหารกทม. หน่วยงานเกี่ยวข้องร่วมพิธี ณ ลานคนเมือง ศาลาว่าการกทม.(เสาชิงช้า) พล.ต.ท.ชินทัต มีศุข รองผู้ว่า ราชการกรุงเทพมหานคร กล่าวว่า กรุงเทพ มหานครร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ปล่อย แถวขบวนรถฯ เพิ่มความมั่นใจให้กับประชาชน ในการดูแลป้องกันเหตุอัคคีภัยที่อาจเกิดขึ้น เพื่อป้องกันและลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้ โดยกรุงเทพมหานครได้เตรียมความพร้อมรถดับเพลิงและกู้ภัย รถหน่วยแพทย์กู้ชีวิต พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย สำนักเทศกิจ สำนักการแพทย์ หน่วยทหาร ตำรวจและอปพร. เขตพื้นที่ พร้อมให้ความช่วยเหลือเต็มที่ โดยจัด รถดับเพลิงพร้อมเจ้าหน้าที่ประจำจุดเฝ้าระวังครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพฯรวม 82 จุด ตั้งจุดบริการประชาชนบริเวณเข้า-ออกเมือง 15 จุด ให้บริการตรวจสภาพรถ บริการน้ำดื่ม น้ำเย็น กาแฟ ผ้าเย็น และตรวจสุขภาพเบื้องต้นให้ประชาชนฟรี ตั้งแต่วันที่ 28 ธันวาคม 2560 ถึง 3 มกราคม 2561 มีเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมทั้งรณรงค์ลดปัจจัยเสี่ยงสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุ เช่น ลดความเร็วเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย รณรงค์เมาไม่ขับ ง่วงไม่ขับ. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ thaihealth