คาดได้รายชื่อ กกต.ชุดใหม่ 12 ธ.ค.

“พรเพชร” เผยกฎหมาย กกต.ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว มีผลพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) ทำให้ กกต.ชุดปัจจุบันพ้นจากตำแหน่ง แต่ให้ทำงานต่อจนกว่าจะมี กกต.ใหม่ คาดจะได้รายชื่อว่าที่ กกต.ใหม่ 12 ธ.ค. นี้ มั่นใจกฎหมายที่เหลือจะไม่กระทบโรตแมปเลือกตั้งปลายปี 61 มองในแง่ดีไม่มีคนแย่งกฎหมายจนทำให้เกินเวลา

เมื่อเวลา 15.30 น. นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แถลงว่า ในวันนี้ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2560 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว และจะมีผลบังคับใช้ในวันถัดไป ซึ่งระยะเวลาการดำเนินการ ทั้งหมดที่กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) ส่งร่างให้ สนช. พิจารณาเมื่อวันที่ 18 เมษายน และ สนช. พิจารณาเสร็จ 60 วันตามโรดแมปที่เขียนไว้ในรัฐธรรมนูญ แต่มีกระบวนการส่งให้ กรธ. และองค์กรอิสระพิจารณา ซึ่งมีการโต้แย้ง จึงมีการตั้งกรรมาธิการร่วมสามฝ่ายพิจารณาก่อนส่งคืนให้ สนช. และเสนอต่อไปยังนายกรัฐมนตรีเพื่อนำกราบบังคมทูล รวมทั้งหมด 149 วัน เกินไป 89 วัน

ประธาน สนช. กล่าวว่า ตามกฎหมาย กกต. มาตรา 70 กำหนดว่า กกต.ที่มีอยู่ในวันประกาศใช้ พ.ร.ป.กกต. จะพ้นจากตำแหน่ง หลังวันบังคับใช้กฎหมาย แต่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ขึ้นมา โดยกฎหมายกำหนดว่า ในการแต่งตั้ง กกต.ใหม่ 7 คน จะมีที่มาใน 2 ทาง คือ 5 คน มาจากการสรรหาของคณะกรรมการสรรหา กกต. และ อีก 2 คน มาจาก ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา โดยระยะเวลาดำเนินการ ใช้เวลาไม่เกิน 90 วัน นับจากวันพรุ่งนี้ (14 ก.ย.) ซึ่งจะครบในวันที่ 12 ธันวาคม ที่ทั้ง 2 ส่วนจะต้องส่งรายชื่อให้กับประธาน สนช. เพื่อบรรจุวาระให้ที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาภายใน 45 วัน

นายพรเพชร กล่าวว่า ได้มีหนังสือแจ้งในวันนี้ให้หน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้องดำเนินการสรรหา กกต.ให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ซึ่งในส่วนของกรรมการสรรหา จะต้องมีคุณสมบัติ ตามที่กฎหมายกำหนด โดยหน่วยงานที่ต้องส่งคนมาเป็นกรรมการสรรหาจะต้องส่งรายชื่อให้ประธานศาลฎีกาภายใน 20 วัน ซึ่งประธานศาลฎีกา จะทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการสรรหา และจัดการประชุม เมื่อที่ประชุมสภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาคัดเลือก กกต.แล้ว หากมีผู้ไม่ผ่านก็จะต้องกลับไปสู่การสรรหาใหม่ ซึ่งการพิจารณาจะโหวตเป็นรายบุคคล

สำหรับการพิจารณากฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญที่เหลืออีกสองฉบับคือกฎหมายว่าด้วย ส.ส. และ ส.ว.นั้น นายพรเพชร กล่าวว่า ยังอยู่ระหว่างการดำเนินการร่าง ทั้งนี้ หากมีการแย้งหรือส่งเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณา ก็ยังมั่นใจว่าจะไม่กระทบ การเลือกตั้ง หรือทำให้การเลือกตั้งที่คาดการณ์ว่าจะเลือกตั้งปลายปี 2561 ต้องเลื่อนออกไป เพราะเราต้องมองในแง่ดี ว่าอาจไม่มีคนโต้แย้งในกฎหมายที่เหลือ.- สำนักข่าวไทย