กบง.เห็นชอบขึ้นราคาเอ็นจีวีรถโดยสารสาธารณะ 62 สตางค์

คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน ปรับขึ้นราคาขายปลีกเอ็นจีวี สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นอีก 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม เริ่มวันที่ 16 .พ.ค.61 ถึงวันที่ 1 ก.ค.62  นายทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน เปิดเผยว่า คณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) มีมติเห็นชอบแนวทางดำเนินการสำหรับรถเอ็นจีวี สาธารณะ เพื่อให้มีการปรับราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี

ของรถยนต์ทั่วไปให้สะท้อนค่าความร้อนที่เปลี่ยนแปลงไปตามแผนการบริหารจัดการคุณภาพเอ็นจีวี เพื่อปรับยกคุณภาพเอ็นจีวี โดยเพิ่มค่าความร้อน 35,947 บีทียูต่อกิโลกรัม เป็น 38,500 บีทียูต่อกิโลกรัม ส่งผลให้จะมีการปรับขึ้นราคาขายปลีกเอ็นจีวี สำหรับกลุ่มรถโดยสารสาธารณะเพิ่มขึ้นอีก 62 สตางค์ต่อกิโลกรัม เริ่มวันที่ 16 .พ.ค.61 ถึงวันที่ 1 ก.ค.62  ทั้งนี้ได้คำนวณจากอัตราสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงที่คงที่ที่ 1 บาทต่อกิโลเมตร ด้วยเพราะคุณภาพก๊าซเอ็นจีวีที่ดีขึ้นจะทำให้ผู้ประกอบการทำระยะทางได้มากกว่าเดิม โดย กบง.มีมติจากคงมาตรการส่วนลดราคา สำหรับรถโดยสารไปอีก 1 ปี ถึงเดือนก.ค.62 จากนั้นจะเริ่มทยอยปรับราคา ขายปลีกเอ็นจีวี เพื่อสะท้อนต้นทุนที่แท้จริงต่อไป. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews